Apstybės paslaptis

Kur užpildau savo sielos troškulį? Kur ieškau malonumų, manydama pripildyti savo tuštumą? Kieno akivaizdoje išnyksta mano niūri nuotaika?