Išlauktas

Virš galvos ryškiai mėlynas dangus ir mano nuoširdžiausi troškimai plaukia link baltų debesų. Vis dar šildant, po truputį beatsisveikinančiai vėsiai rudens saulei ir besivoliojant nukritusiems šlapiems lapams, žengiu į pažadą meilei, meilei iki mirties! Žiūriu į rudenišką pasaulio grožį ir širdyje gera. Labai gera!