Atverk man akis…

TU žinai, kad nesu svajingas žmogus. Paprastai gyvenu šia diena, bet būna ypatingų troškimų. Ypač, kai mąstau apie Naujuosius. Imu klausinėti širdies: ko linkiu sau, savo santuokai, vaikams, darbui, tarnystei ir t.t. Kai pakeliu akis į TAVE, iš širdies išsiveržia padėkos ir atsidavimo malda: – TU gi TAS, KURIS galutinai nusprendi! Ne aš, o TU….