Džonas ir Polė Sandfordai. Krikščioni​škos šeimos atstatymas​

Tretieji gyvenimo metai – iniciatyvos vystymosi tarpsnis. Čia prasideda su dalinimųsi susijusios problemos. Tėvai vėlgi vertindami pagal išorę, reikalauja iš vaiko dosnumo ir dažnai iš nežinojimo atiminėja jo daiktus ir duoda kitam. Atseit ugdomas nesavanaudiškumas. Tačiau yra anaiptol ne taip! Tokiu savo elgesiu atimame vaikui pasitikėjimą, kaip esminį pagrindą laisvos asmenybės vystymuisi. Esmė ne daiktai! Jei vaikas nenori kažko duoti, leiskime jam savintis.