Kai mylėti sunku

Savo svyruojančias būsenas, tampomas vaiko rėkimo, “nurašau“ hormonams. Jaučiuosi tokia netinkama būti mama. Ši būsena naikina mano ego ir pasitikėjimą savimi. Užgniaužia baimė, kad šie šešėliai suparalyžiuos.