Aukštai, giliame vaiskiame danguje, tarsi rikiuotė paskui rikiuotę, plaukioja balti kamuoliniai debesys. Tartum šešėliai klaidžioja, kaip melsvas miražas, stūksojantis kaip kalvos, o gal kalnai.