Vokietija ir jos žmonės. Kaimas

Provincija yra provincija. Čia žmonės pripratę prie vienodumo. Įpročiai tiek įsišakniję, jog bergždžias dalykas, jei jiems pateiksi kitokias mintis, kitokią patirtį. Dauguma žmonių taip ir nematę gyvenimo be savo kaimo. Kartų kartos paveldi verslus, namus ir gyvenimo būdą. Mato tik tai, kas arčiau nosies, kas vyksta tik jų apsuptyje