Laiškas mano Vaikams

Niekas nežinojo, kad esat, kai pasisveikinot. Atėję visų pirma į širdį ir ten nešioti. Mano maldų išsipildymas ir nemiegotos naktys. Pasakos. Vadovėliai Jums užmigus ir sesijos. Jūsų prašymas, kad būčiau namuose, daugybė neišpildytų norų – labai gaila. Džiaugsmas dėl kiekvienos Jūsų sėkmės. Liūdesys dėl nesėkmių – norėčiau, bet negaliu apsaugoti. Jau išaugti žaidimai. Skrydžio pradžia….